Pełnienie nadzoru inwestorskiego - zadanie pn.: „Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni”

Numer umowy ZD/391/DK/52-W/2019
Data podpisania 31.07.2019
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni”.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: „R.G. NADZORY USŁUGI BUDOWLANE Ryszard Gad”, z siedzibą w Gdyni (81-261), przy ul. gen. Orlicz-Dreszera nr 12A/16
Wartość zamówienia: 48 800,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 15:56 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
02.08.2019 08:44 Dodanie informacji Ewa Jodłowska