Sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni

Numer umowy ZD/332/DK/42-W/2019
Data podpisania 15.07.2019
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca:
Zakład Usług Inżynierii Ruchu Krystyna Hinca, z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Handlowej 27
Wartość zamówienia: 469 070,39 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 15:53 Dodanie informacji Ewa Jodłowska