Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na 2020 r.

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.35/ 2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego przedmiotem jest:
 
Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz.09:00.
Termin otwarcia ofert: 20.12.2019 r. godz. 09:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań nr F.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 12.12.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019