Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.4/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego przedmiotem jest:
 
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
osób towarzyszących i dzieci do lat 15, w ramach pakietu socjalnego
 
Termin składania ofert: do dnia 04.02.2019 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  04.02.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala F przy sekretariacie .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 25.01.2019
Data udostępnienia informacji: 25.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2019 09:47 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
04.02.2019 14:02 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska