Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą - klientów wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Gdynia, dnia 15.03.2019 r.
Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.8/2019
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale II, rozdział 6  "Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości pożej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
 
Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą - klientów wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 2 części
Termin składania ofert: do dnia 25.03.2019 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań nr 32.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2019 10:17 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
26.03.2019 11:25 Dodanie informacji Honorata Woźniak