Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu oraz prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych

Gdynia dnia 17.01.2020 r.

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.1/2020  
                                                                                                                        
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale II, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników instytucji pomocowych oraz prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla członków ww. rodzin

Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.01.2020 r. o godz. 10:15. Dział Zamowień Publicznych pokój Nr 31.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Patrycja Pranszke
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Pranszke
Data wytworzenia informacji: 17.01.2020
Data udostępnienia informacji: 17.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2020 14:25 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
17.01.2020 14:21 Dodanie informacji Patrycja Pranszke