Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z afazją z trenu Gdyni

Gdynia dnia 21.03.2019 r.
Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.7/2019                                                                                                                           
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138 g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z afazją z trenu Gdyni
Termin składania ofert: do dnia 02.04.2019 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 r. do 09:15 w siedzibie Zamawijącego tj. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala Spotkań Nr F przy Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.03.2019
Data udostępnienia informacji: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2019 13:22 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
02.04.2019 13:02 Dodanie informacji Honorata Woźniak