Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni

Znak sprawy: MOPD.DZP.322.3.8/2018

Gdynia, dnia 08.08.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale II, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2018 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:  16.08.2018 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań Nr F przy sekretariacie.
Dokumenty do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2018 12:29 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
17.08.2018 12:36 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
08.08.2018 13:43 Dodanie informacji Paulina Wróblewska