Świadczenie usługi przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych przez MOPS w Gdyni w 2019 r.

Gdynia dnia 13.12.2018 r.
znak sprawy: MOPS.DZP.322.14/2018
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest:
 
świadczenie usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez MOPS w Gdyni w 2019 r.
 
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2018 r. do godz. 10:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 13.12.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018