Wybory - podstawowe informacje

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że zarządzeniem nr 434/19/VIII/S z dnia 11 lutego 2019 r. zarządził wybory do rad dzielnic miasta Gdyni na dzień 31 marca 2019 roku.
 
1. Ustalony został kalendarz wyborczy, zgodnie z którym między innymi:

  •  od dnia 18 lutego do 1 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 216) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych (na terenie Miasta utworzono 60 obwodów głosowania); nabór do obwodowych komisji wyborczych będzie się odbywał wg kolejności zgłoszeń; w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu wskazany przez Prezydenta pracownik samorządowy gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej
  • do dnia 1 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 , a w dniu 1.03.br. do godz. 20:00 Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na radnych w pok. 216 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54;
  • do dnia 11 marca 2019 r. powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze;
  • 11 marca 2019 r. będzie sporządzony spis wyborców, który zostanie udostępniony do wglądu zainteresowanym wyborcom w Urzędzie Miasta al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 60);
  • do dnia 18 marca 2019 r. zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych;
  • do 22 marca 2019 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w Urzędzie Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 60);
  • głosowanie odbywać się będzie w godz. 8:00 - 20:00 w lokalach obwodowych komisji wyborczych.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, nr telefonu 58 66 88 600, 58 66 88 611. Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenia listy kandydatów na radnych, wzór listy poparcia kandydatów na radnych można uzyskać w pok. 216 II piętro lub ze strony internetowej www.gdynia.pl/BIP .
 
2. Ustalono numery wielomandatowych okręgów wyborczych dla wyborów rad dzielnic miasta Gdyni oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:
Numer okręgu            Granice okręgu                                        liczba mandatów w okręgu
1                              Dzielnica Babie Doły                                     15
2                              Dzielnica Oksywie                                         15
3                              Dzielnica Obłuże                                            15
4                              Dzielnica Pogórze                                          15
5                              Dzielnica Cisowa                                           15
6                              Dzielnica Chylonia                                        21
7                              Dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo       15
8                              Dzielnica Leszczynki                                     15
9                              Dzielnica Grabówek                                      15
10                            Dzielnica Działki Leśne                                 15
11                            Dzielnica Śródmieście                                    15
12                            Dzielnica Kamienna Góra                            15
13                            Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana         15
14                            Dzielnica Redłowo                                         15
15                            Dzielnica Orłowo                                           15
16                            Dzielnica Mały Kack                                     15
17                            Dzielnica Wielki Kack                                   15
18                            Dzielnica Dąbrowa                                        15
19                            Dzielnica Karwiny                                         15
20                            Dzielnica Witomino                                       21
21                            Dzielnica Chwarzno-Wiczlino                      15


Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad dzielnic w dniu 31 marca 2019 roku (do pobrania)

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY DZIELNICY (do pobrania)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 12.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2019 14:34 poprawienie adresu Michał Kowalski
19.02.2019 11:40 dodanie krótkiego adresu Dorota Nelke
18.02.2019 11:57 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
14.02.2019 14:36 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
14.02.2019 13:34 Korekta Anna Salamucha-Majewska
12.02.2019 11:25 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk