Wydział Audytu i Ochrony Danych

Osoba kierująca komórką: Audytor Wewnętrzny - Koordynator
Inspektor Ochrony Danych
naczelnik wydziału Danuta Pietrzak
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 108
Nr telefonu: 58 668-21-51
58 668-21-55
E-mail: audyt@gdynia.pl , iod@gdynia.pl
1. Wydział Audytu i Ochrony Danych zapewnia realizację zadań audytora wewnętrznego i inspektora ochrony danych.
2. W strukturze wydziału funkcjonuje Referat Audytu Wewnętrznego, oznaczony symbolem - PAW.
3. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
4. Ocena, o której mowa w ust. 3, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie.
5. Inspektor ochrony danych realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych, a także polityk administratora, podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.
6. Pracą wydziału kieruje naczelnik, pełniący funkcję audytora wewnętrznego koordynatora i inspektora ochrony danych, przy pomocy kierownika referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2006
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2018 08:55 Korekta Michał Kowalski
11.07.2018 11:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.05.2018 09:13 Korekta Michał Kowalski
25.05.2018 09:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.05.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 09:38 Korekta Dorota Nelke