Zaproszenie do składania ofert na realizację wydarzenia kulturalnego 101. Gdyńskie Urodziny Niepodległej w dniu 11 listopada 2019 r.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację wydarzenia kulturalnego 101. Gdyńskich Urodziny Niepodległej.
 
Miejsce realizacji: Gdynia Śródmieście
 
Termin realizacji:11 listopada 2019 r.
 
Maksymalne przewidywane na to zadanie: 180 000 zł brutto
 
Rekomendacje programowe, które należy spełnić:
1) Przygotowanie programu obchodów 101. Gdyńskich Urodzin Niepodległej oraz organizacja:
a) parady wraz z częścią artystyczną oraz zabezpieczeniem technicznym (kwestie formalno-prawne, płotki, nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie sanitarne, sprzątanie);
b) wydarzeń towarzyszących, z uwzględnieniem aktywności dla różnych grup wiekowych wraz z potrzebnym zapleczem technicznym;
c) organizacji koncertu dla mieszkańców w Konsulacie Kultury.
2) Przygotowanie koncepcji promocji wydarzenia wraz z realizacją.
3) Projekt obchodów powinien:
a) mieć nowoczesny charakter, zgodny z wizją promocji Gdyni jako miasta nowoczesnego;
b) mieć wartości edukacyjne i poznawcze;
c) budować gdyńską tożsamość i lokalny patriotyzm;
d) wzmacniać więzi i wpisywać się w ideę wspólnotowości.
4) Od wykonawcy wymaga się profesjonalnej fotograficznej dokumentacji wydarzenia.
 
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi– do 40 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 10 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka komisji – do 10 punktów
- atrakcyjność proponowanego programu obchodów dla mieszkańców – do 10 punktów
 
Oferty i rekomendacje należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2019 r. (poniedziałek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację wydarzenia kulturalnego 101. Gdyńskich Urodzin Niepodległej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 06.09.2019