Wydział Strategii

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Katarzyna Gruszka
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 438
Nr telefonu: 58 668-83-50
58 668-21-20 (statystyka i udzielanie informacji)
E-mail: wydz.strategii@gdynia.pl , statystyka@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Strategii należy w szczególności opracowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych, w tym:
1) opracowanie Strategii Rozwoju Gdyni;
2) koordynacja opracowania i wdrożenia systemu monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gdyni oraz branżowych programów operacyjnych i polityk;
3) przygotowywanie raportów dotyczących monitoringu dokumentów strategicznych;
4) opracowanie wycinkowych, branżowych dokumentów strategicznych i programowych;
6) udział w strategicznych programach: metropolitalnych, rozwoju ponadlokalnego, integracyjnych, służących realizacji zadań miasta w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach i związkach jednostek samorządu terytorialnego;
7) rozwijanie ogólnodostępnej bazy danych statystycznych dotyczących Gdyni, w oparciu o system statystyki publicznej i współpracę z Urzędem Statystycznym;
8) koordynacja okresowej sprawozdawczości statystycznej w urzędzie oraz opracowań statystycznych;
9) organizowanie banku danych statystycznych, w tym w wortalu "Gdynia w liczbach";
10) sporządzanie kwartalnych oraz rocznych informacji statystycznych dotyczących warunków życia w mieście i uwarunkowań jego rozwoju, w oparciu o wortal otwartedane.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2018 14:29 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:46 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:41 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:40 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:40 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:39 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:35 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
16.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
20.03.2017 13:27 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz