Gedymina 48 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul.Gedymina 48 w Gdyni, stanowiącej działki nr 1679/1, 1905/2, 1939/1, 1616/1,1616/3, 1582/1 obręb Mały Kack o łącznej pow. 525m2, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej. Działki ujęte są w prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gdyni księgach wieczystych wymienionych w załączonym wykazie do pobrania. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1362/2019/VIII/P, wywieszony został na okres od dnia 26.09.2019r do 17.10.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 26.09.2019
Data udostępnienia informacji: 26.09.2019