Hutnicza-Krzywoustego - wykaz nieruchomości Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nioeograniczonego

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marsz.Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Hutniczej-Krzywoustego, oznaczonej jako działki nr 976, 978, 977, 996, 983, obręb 0010_Chylonia, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1226/19/VIII/P z dnia 13.08.2019 r., został wywieszony na okres od dnia 20.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 20.08.2019
Data udostępnienia informacji: 20.08.2019