informacja o wywieszeniu wykazu nr 25/2018 dot. oddania w użytk. wieczyste w t. bezprzetargowym 1/81 części nieruchomości - dz. nr 96, obr. 21

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu udziału 1/81 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, oznaczonej jako dz. nr 96, obręb Oksywie- 0021, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nr 25/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 05.11.2018
Data udostępnienia informacji: 09.11.2018