Spacerowa 9 - wykaz nieruchomości Gminy Gdynia przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marsz.Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Spacerowej 9, oznaczonej jako działki nr 2211, 2212, 2213, 2217, 2216, 2218, obręb 0022_Orłowo, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1296/19/VIII/P z dnia 03.09.2019r., został wywieszony na okres od dnia 04.09.2019 r. do dnia 25.09.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019