ul. Kamienna - wykaz nieruchomości - dzierżawa na czas oznaczony - 3 lata - tryb bezprzetargowy

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 422 na IV piętrze
w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1423/19/VIII/P z dnia 08.10.2019r.) nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej,
o powierzchni 155 m2, oznaczonej jako działka nr 2831, obręb 0027 Wielki Kack, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00023871/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata –
z przeznaczeniem na działkę przydomową – na rzecz Wnioskodawcy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.10.2019r. do 31.10.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Karolina Fieberg
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019