ul. Leszczynki - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 w budynku Urzędu Miasta Gdyni  przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej  w Gdyni przy ul. Leszczynki, oznaczonej jako działka nr 1881, obręb 0018_Leszczynki,o powierzchni 16 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00017306/5, przeznaczonej do zamiany. Wykaz nr 1417/19/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1417/19/VIII/P z dnia  08.10.2019 r., wywieszony został na okres od dnia  09.10.2019 r. do dnia 30.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 09.10.2019