ul.Morska - wykaz nieruchomości Gminy Gdynia przeznaczonych do użyczenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1360/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2019 roku, nieruchomości o powierzchni c.a. 9 600 m², położonych w Gdyni w rejonie ul. Morskiej, oznaczonych jako działka nr 2078 i nr 2086 oraz część działki nr 2076 i 2085 obręb 0012 Cisowa, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00017301/0, GD1Y/00041766/4, GD1Y/00045684/3 – przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na boisko piłki nożnej.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.09.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Sylwia Dziendziołowicz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dziendziołowicz
Data wytworzenia informacji: 25.09.2019
Data udostępnienia informacji: 25.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2019 10:22 Dodanie informacji Sylwia Dziendziołowicz