ul. Zorzy - wykaz nieruchomości - dzierżawa na czas oznaczony - 3 lata - tryb bezprzetargowy

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni
przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1359/19/VIII/P z dnia 24.09.2019r.) nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Zorzy, o powierzchni łącznej 1700 m2, oznaczonych jako działka nr 986 oraz część działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla których  prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00024558/8, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
– 3 lata – z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu i zieleń izolacyjną – na rzecz Wnioskodawcy – osoby prawnej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 26.09.2019r. do 16.10.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Aleksandra Wierzbicka
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Wierzbicka
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 26.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2019 12:07 Dodanie informacji Aleksandra Wierzbicka