Wykaz nieruchomości Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 344 na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonych przy: ul. Morskiej 43-47 lokal nr 11 kl. 43, lokal nr 17 kl. 45, lokal nr 17 kl. 47A, lokal nr 20 kl. 47B, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz inwestora.

Wykaz stanowiący załacznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1419/19/VIII/P z dnia 08.10.2019 r., wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.10.2019r. do 30.10.2019r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu uwzględnionej w  wykazie nieruchomości w oparciu o przepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20.11.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019