wykaz nieruchomości Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul.Platynowej 1, przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działkę przydomową

Prezydent Miasta Gdyni informuje
 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
-przy ul Platynowej 1,  wykaz  nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 410/19/VIII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym   na  czas nieoznaczony  o powierzchni 879 m² przeznaczenie  przedmiotu  dzierżawy: działka przydomowa, oznaczona  jako część działki  nr 492 obręb  0023 Pogórze, dla której  prowadzona  jest   księga  wieczysta  KW GD1Y/00047971/6       
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni  od dnia 06.02.2019 r. do  27.02.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019