Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 795/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni, nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Amona, o powierzchni łącznej 741 m2, stanowiących część działki nr 1711 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr GD1Y/00024564/3, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,
z przeznaczeniem na działki przydomowe oraz ogrodnictwo i sadownictwo – na rzecz dotychczasowych dzierżawców
i użytkowników.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 23.04.2019r. do 14.05.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Aleksandra Wierzbicka
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Wierzbicka
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2019 12:58 Korekta Aleksandra Wierzbicka
24.04.2019 12:46 Korekta Aleksandra Wierzbicka
24.04.2019 12:42 Korekta Aleksandra Wierzbicka
24.04.2019 12:38 Dodanie informacji Aleksandra Wierzbicka