Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Przebendowskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu:
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1654/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2019 roku - nieruchomości położonej przy ul. Przebendowskich o pow. 9 m², obejmującej część działki: nr 2739 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 06.12.2019 r. do 27.12.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Bartoszewska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019