Wykaz nieruchomości przenznczonej do oddania w najem ul. Steyera 1A na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 431 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1420/19/VIII/P z dnia 08.10.2019 r.) nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni przy ul. Steyera 1A, o powierzchni pomieszczenia 6,79 m2, znajdującego się na działce nr 1198 obręb 0023 Pogórze, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00054659/5, przeznaczonego do oddania w najem na czas określony do lat 3 na rzecz wnioskodawcy – Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.10.2019r. do 30.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019