Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym– ul. Łużycka

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej oznaczonej jako działki o numerach: 855, 857, 858, 859, 860, obręb Mały Kack, o powierzchni 744m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00009549/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 377/2019/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2019r., wywieszony został na okres od dnia 04.02.2019r. do 25.02.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Szmańda
Data wytworzenia informacji: 01.02.2019
Data udostępnienia informacji: 04.02.2019