Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 856/19/VIII/P, nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 249 m² z przeznaczeniem na działkę przydomową, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej, oznaczonej jako część działki nr 487, obręb 0017 Karwiny, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00005909/5.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 10.05.2019 r. do 30.05.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Karolina Fieberg
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019