Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz inwestora.

PREZYDENT MIASTA GDYNI informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 344 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz inwestora, udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 powstałych w wyniku przebudowy poddasza na częściach wspólnych w nieruchomości położonej przy ul. Augustyna Necla 11-13.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 743/2019/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2019 r. wywieszony został na okres od dnia 11.04.2019 r. do dnia 02.05.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 11.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.04.2019