Wykaz nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi, przeznaczonych do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu,  na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi, przeznaczonych do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8669/18/VII/Pz dnia 13.11.2018 r. oraz regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do powyższego zarządzenia wywieszone zostały na okres od dnia 14.11.2018r do 05.12.2018r.

Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wadium płatne w terminie do 14 grudnia 2018 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, który należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2018 10:48 Aktualizacja treści Renata Plichta
14.11.2018 10:43 Aktualizacja treści Renata Plichta