wykazy nieruchomości Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 1300m2 oraz 14980m2

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Spółdzielczej (część działki nr 3230 obręb 0022 Orłowo) o łącznej powierzchni 1300 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców, jako załącznik do Zarządzenia nr 309/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2019r., z przeznaczeniem na działkę przydomową oraz uprawy jednoroczne.
2.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Spółdzielczej (części działek nr 3224 i nr 3235 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 14980 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, jako załącznik do Zarządzenia nr 308/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2019r. z przeznaczeniem na: prowadzenie tymczasowego obiektu rekreacyjno-sportowo-gastronomicznego, mini golfa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 05.02.2019r. do 26.02.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Iwona Kocięcka
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Kocięcka
Data wytworzenia informacji: 04.02.2019
Data udostępnienia informacji: 04.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2019 13:45 Zmiana załącznika Iwona Kocięcka