Wykazy nieruchomości, położonych w rejonie ul. Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się  obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1205/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2019 roku - nieruchomości położonej przy: ul. Legionów 59-61 o pow.  1188 m²,  obejmującej części działek: nr 927, nr 931 oraz działki: nr 929 i nr 930 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, na zagospodarowanie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe celem poprawy funkcjonalności nieruchomości;
2) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1206/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2019 roku - nieruchomości położonej przy ul. Legionów o pow. 12 m², obejmującej części działek nr 927 i nr 931 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na osłonę do gromadzenia odpadów stałych;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 07.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Bartoszewska
Data wytworzenia informacji: 07.08.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019