Całoroczne oczyszczanie dróg na terenie miasta Gdyni w zakresie zamiatania i zmywania - Część 3: Część BI

RZ-EZP.271.64.2018.IK                                                                                                              Gdynia, 31.10.2018r.
Część 3: Część BI
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całoroczne oczyszczanie dróg na terenie miasta Gdyni w zakresie zamiatania i zmywania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 31.10.2018