Informacja o udzieleniu zamówienia - dot. gdyńskiej edycji koncertu Męskie Granie

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, w trybie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 862 z późn. zm.), informuję o udzieleniu zamówienia na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), polegającego na usłudze kulturalnej w postaci zapewnienia podczas gdyńskiej edycji koncertu Męskie Granie, w dniu 11 sierpnia 2018 roku w Parku Kolibki w Gdyni, oprócz założonego programu całej trasy koncertowej, występów dodatkowych artystów.

Wykonawca:
Agencja LIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rydygiera 8 budynek 18.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018