WYSZUKIWARKA UCHWAŁ

:
Np. 6532/17/VII/P
:
Np. 2016 lub 01.05.2016
:

Wyniki wyszukiwania:

 • Uchwała nr XV/372/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/371/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Inżynierskiej 57
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/370/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/276/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007r w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/369/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/368/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób prawnych przeznaczonych pod przebudowę ul. Kaczewskiej i Lutyckiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 45kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/367/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Maciejewicza w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/366/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Energetyków w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/365/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Południowej w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/364/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa).
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/363/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/362/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Muchowskiego.
 • Uchwała nr XV/361/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz osoby prawnej przeznaczonej pod budowę ul.Grenadierów.
 • Uchwała nr XV/360/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów zmienionej uchwałą Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03. 2003r. oraz uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006r.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 70kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/358/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 146kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/357/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 50kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/356/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 132kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 1 - rozmiar: 3200kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 2 - rozmiar: 193kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 3 - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/354/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/353/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/352/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej uchwałami: Nr IX/257/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XII/297/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007r. oraz Nr XIV/335/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007r.)
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 74kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/351/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/350/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 54kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XV/349/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 94kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 660kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/348/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 1659kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 561kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/347/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miasta
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/346/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/345/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie skargi na uchwałę nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 75kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/344/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” działek gruntu położonych w Gdyni przy ulicy Manganowej i Rtęciowej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/343/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/342/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Kopernika 131 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/341/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sportowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/340/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/339/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 38 na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Uchwała nr XIV/338/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Wielkokackiej ,bedącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/337/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Jana z Tarnowa i ul. Zbrojnej.
 • Uchwała nr XIV/336/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonych w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury.
 • Uchwała nr XIV/335/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej uchwałami: Nr IX/257/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007r. oraz Nr XII/297/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007r.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 73kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/334/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 1835kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/333/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2008 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze administracyjnym Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/332/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/331/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany uchwały nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Gdyni, uchwały nr X/206/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Gdyni, uchwały nr XXXIII/803/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Gdyni, uchwały nr XXXVI/873/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 w Gdyni;
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/330/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 60kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 69kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/328/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/327/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie zwolnienia z opłat ewidencyjnych osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osób ubiegających się o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/326/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
  Plik rtf  treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/325/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
  Plik rtf  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/324/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
  Plik rtf  treść uchwały - rozmiar: 50kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 1 - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 2 - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/323/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  Plik rtf  treść uchwały - rozmiar: 78kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIV/322/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/321/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej w części pod drogę publiczną - ul. Malarska.
 • Uchwała nr XIII/320/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 60kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/319/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/318/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursów dla rad dzielnic organizowanych w celu realizacji zadań w następujących obszarach działań: dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 204kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/317/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 58kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/316/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/315/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie nadania imienia XIV Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni oraz Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 55.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/314/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka” w Gdyni przy ul.Wójta Radtkego 23 w 2008 roku.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/313/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia w 2008 roku.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 63kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/312/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej - pełnomocnika Władysławy Grabarskiej do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 61kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/311/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 161kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 2 - rozmiar: 55kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 3 - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/310/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie przystąpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 45kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik - rozmiar: 2423kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XIII/309/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 983kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 1023kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/308/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie nadania nazwy basenowi portowemu oraz zmian nazw niektórych nabrzeży portowych w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/307/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/306/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/305/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - Właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Śląskiej 44, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni.
 • Uchwała nr XII/304/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej 132 na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/303/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Miegonia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/302/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod podsypnik położonej przy ulicy Pokrzywowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/301/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Złotej.
 • Uchwała nr XII/300/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie ustanowienia GDYŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ W KATEGORII DRAMATU
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/299/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 38kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/298/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polski Spółki Akcyjnej w Gdyni aportem w postaci prawa własności nieruchomości.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/297/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą NR IX/257/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 64kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/296/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie skargi Jana i Krystyny Głogowskich na uchwałę nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 81kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/295/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej - pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 52kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/294/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 371kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 94kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XII/293/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XI/292/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 12.09.2007 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie miasta Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 914kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XI/291/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 12.09.2007 w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 10499kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/290/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 18kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/289/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie przystąpienia gminy Gdynia do programu „Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej i Gdańskiej”
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/288/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2008 roku
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/287/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Apollina w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/286/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Kępa Oksywska II w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/285/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul.Sochaczewskiej i ul.Płockiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/284/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/283/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/282/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy Handlowej 9.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/281/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy gminnej Kazimierza Górskiego oraz na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/280/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę publiczną - ul. Biała.
 • Uchwała nr X/279/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną.
 • Uchwała nr X/278/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul.Krawieckiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/277/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości w rejonie ulicy Orłowskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/276/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/275/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie unieważnienia Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/746/05 oraz zatwierdzenia nowego Statutu OPiTU
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/274/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia, a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. Gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych w Gdyni oraz dzieci – mieszkańców Gdyni w przedszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych Gmin.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/273/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/272/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/271/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/270/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/268/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 52kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/267/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr X/266/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 645kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/265/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie przyjęcia projektu prowadzenia Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni jako wspólnej instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/264/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo spółki o nazwie „Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/263/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Projektu Baltic Cruise II, kontynuacji Projektu Baltic Cruise współfinansowanego ze środków Unii
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/262/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/261/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Chylońskiej 171 C.
 • Uchwała nr IX/260/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Chylonki wraz z regulacją odbiornika na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/259/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/258/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – w trybie bezprzetargowym.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/257/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 64kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/256/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/216/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie porozumienia z gminą Gdańsk w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/255/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/254/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni i zmiany nazw niektórych ulic
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/253/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 16kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/252/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, przeznaczoną pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska-Przemyska
 • Uchwała nr IX/251/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/250/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Bursztynowej 10
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/249/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Powstania Wielkopolskiego 51
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/248/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/247/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Potasowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/246/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej w trybie bezprzetargowym.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/245/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Muchowskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/244/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Norwida, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/243/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Wójta Radtkego 9A w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/242/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów nr 26, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/241/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Północnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/240/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Płk.Dąbka 163-165 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/239/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, w tym zabudowanych, położonych przy ul.Ledóchowskiego 6 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/238/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/237/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/236/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/235/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Cechowej.
 • Uchwała nr IX/234/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę układu drogowego ul. Olimpijskiej, ul. Stryjskiej oraz budowę kładki nad torami i Drogą Gdyńską
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/233/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Frezerów.
 • Uchwała nr IX/232/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę Węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/231/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie nadania imienia VII Sportowemu Liceum Ogólnokształcącemu i nadania imienia Sportowemu Gimnazjum Nr 9 w Gdyni przy ul. Władysława IV 54
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/230/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 4 w Gdyni ul. Okrzei 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/229/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/228/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie skargi na uchwałę nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 68kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 355kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik 1 - rozmiar: 3554kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 2 - rozmiar: 204kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik 3 - rozmiar: 53kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta.
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 138kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik - rozmiar: 1214kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/225/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wezwania Jana i Krystyny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 76kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/224/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wezwania Mariana i Janiny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 62kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/223/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie nabywania prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni, zamiany oraz nabywania nakładów poniesionych na wybudowanie garaży wybudowanych ze środków własnych najemców gruntu gminnego zgodnie z pozwoleniem na budowę jako obiekt stały.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/222/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2007” z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/221/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmieniająca uchwałę nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/220/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 1 - rozmiar: 861kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 2 - rozmiar: 963kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/218/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie współdziałania Gminy Gdynia z gminami Sopot i Gdańsk w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście – TRISTAR”
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IX/217/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 1117kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 495kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/293/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Maciejewicza 1.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/216/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie porozumienia z gminą Gdańsk w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/215/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni – „Zarząd Dróg i Zieleni” do wydawania decyzji administracyjnych.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/214/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie połączenia w Szkołę Muzyczną I i II stopnia Szkoły Muzycznej I stopnia ul.Bpa.Dominika 13a w Gdyni i Szkoły Muzycznej II stopnia ul.Bpa.Dominika 13a w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/213/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie założenia Szkoły Muzycznej II stopnia ul.Bpa.Dominika 13a w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/212/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie założenia i prowadzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni, ul.Bpa.Dominika 13a
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/211/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nadania nazwy ulicom w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/210/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miasta
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/209/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 • Uchwała nr VIII/208/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 10.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/207/07r. Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej 29.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/206/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy Janowskiej 31.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/205/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy Przybyszewskiego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/204/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 7
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/203/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Maciejewicza 1.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/202/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Okoniewskiego 5.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/201/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy Zielonej 17.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/200/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul.Trockiej 5
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/199/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul.Inżynierskiej 57
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/198/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-3
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/197/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-4
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 178kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/196/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/195/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie połączenia w Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 45 ul. Wiczlińska 33 w Gdyni i Przedszkola Samorządowego Nr 50 ul. Wiczlińska 31 w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 159kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/194/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Gdyni, ul. Starogardzka 10a.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/193/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/192/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 75kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/191/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG)” oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych przez Prezydenta Miasta
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 238kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/189/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej - pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 59kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/188/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie skargi na uchwałę nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 72kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/187/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007-2011.”
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/186/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VIII/185/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.05.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 534kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 433kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/184/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/183/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do przyjecia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/182/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa).
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/181/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi, ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/180/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/179/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/178/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 5
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/177/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 72.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/176/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 74.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/175/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 14.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/174/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/173/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/172/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/171/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/170/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aragońskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/169/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/168/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/167/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/166/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/165/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/164/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/163/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 w Gdyni ul Śmidowicza 49.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/162/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/161/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/160/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 63kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/158/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 54kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik graficzny - rozmiar: 1031kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/157/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 52kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik graficzny - rozmiar: 364kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/156/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2006
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VII/155/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.04.2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2006
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 67kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/154/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany wynagrodzenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/153/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/152/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 174kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/151/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/150/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/149/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Orańskiej 18
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 59kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/148/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Rymarskiej 17-19 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/147/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 82kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/146/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żelaznej 25.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/145/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska-Przemyska.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/144/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/143/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/142/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 152kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/141/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/140/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/139/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/138/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany nazwy Kolegium Miejskiego w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/137/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie Powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/136/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/135/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/134/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/957/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 61kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/133/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 51kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/130/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  rysunek - rozmiar: 497kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/129/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego „Polifarbu”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 213kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 253kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/127/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 54kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/126/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego - pełnomocnika Marii Skowron, Henryka Skowron, Edyty Skowron i Jolanty Skowron-Hanke do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 87kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/125/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni i SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/124/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 1085kb Pokaż metryczkę
  Plik xls  załącznik - rozmiar: 554kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr VI/123/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.03.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2006
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 155kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/122/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/121/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Andaluzyjskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 53kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/120/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Świętopełka 47
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/119/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Żywicznej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/118/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Miasta Gdyni miasta na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej pod budowę ul. Janka Wiśniewskiego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 51kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/117/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Handlowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/116/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Handlowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/115/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy 3 Maja 12a
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/114/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orlicz-Dreszera
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/113/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Pomorskiej 1
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/112/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gdyni przy ul. Kmicica
 • Uchwała nr V/111/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/110/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Gdyni, ul. Kapitańska 15
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/109/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 51kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/108/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/107/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 173kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/105/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 56kb Pokaż metryczkę
  Plik png  załącznik graficzny - rozmiar: 2940kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/104/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
  Plik png  załącznik graficzny - rozmiar: 2621kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/103/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
  Plik png  załącznik graficzny - rozmiar: 1374kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/102/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr V/101/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr IV/42/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizacje koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/100/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie Apel Rady Miasta Gdyni do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/99/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Nowowiczlińskiej, Porazińskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/98/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/97/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/96/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/95/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/94/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/93/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/92/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 w Gdyni ul Śmidowicza 49.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/91/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni ul. Wejherowska 55.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/90/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik - rozmiar: 110kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/89/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 33
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/88/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 32
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/87/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 31
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/86/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/85/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/84/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/83/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/82/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni .
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/81/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/529/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/80/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/1016/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/79/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia”.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 152kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/78/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/77/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wejherowo i Powiatem Wejherowskim w sprawie współfinansowania Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Gdyni ul. Krasickiego 28.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/76/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Gniewskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/75/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik ORBIS Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Rady Miasta Gdyn: Nr XXXV/1152/01 z dnia 28 listopada 2001 roku zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLIII/1385/02 z dnia 28 sierpnia 2002 roku zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/858/05 z dnia 26 października 2005 roku.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/74/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Styczniowego - Spacerowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 40kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/73/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej pomiędzy ul.Powstania Wielkopolskiego i ul.Powstania Śląskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/72/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul.Morskiej 509 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/71/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Chylońskiej 170B (d.Kowalska) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/70/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Lidzkiej 2A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/69/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego, ul.Szarych Szeregów i ul. Cylkowskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/68/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Tokarskiej 7A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/67/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Uczniowskiej 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/66/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Unruga 67 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/65/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul.Marynarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/64/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Chylońskiej-Ślusarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/63/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Murarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/62/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Jana z Tarnowa 13 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/61/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w tym zabudowanej, położonych przy ul.Płockiej 118 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/60/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Chylońskiej 168B (Kotlarska) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/59/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Kępa Oksywska I w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/58/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkokackiej 17 na rzecz jej dzierżawcy
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/57/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Puckiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/56/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pustej
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/55/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w stosunku do nieruchomości będącej własnością Gminy m.Gdyni – ul.Radosna.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/54/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w rejonie ulic Suchej i Wiczlińskiej.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 38kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/53/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/52/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Muzeum Miasta Gdyni odnośnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/51/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 16kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/49/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Tadeusza Padzikowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta.
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 82kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/48/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon alei Zwycięstwa i ulicy Świętopełka
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 402kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  uzasadnienie - rozmiar: 262kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 2 - rozmiar: 318kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 3 - rozmiar: 263kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 1519kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  uzasadnienie - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  rysunek - rozmiar: 3109kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 2 - rozmiar: 797kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 3 - rozmiar: 74kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 560kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 2 - rozmiar: 78kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  załącznik 3 - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/45/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik - rozmiar: 222kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/44/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Gdyni na rok 2007
 • Uchwała nr IV/43/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na remonty w gdyńskich szpitalach
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr IV/42/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizacje koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni
  Plik doc  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
Uchwały Rady Miasta Gdyni z lat 1990 - 1999 dostępne są w menu po lewej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Jan Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
08.10.2019 08:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.09.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.08.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
25.03.2019 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.03.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.02.2019 08:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.02.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.01.2019 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
11.12.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
22.11.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.10.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.09.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.09.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.08.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.08.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 08:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 08:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 15:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 15:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 09:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.07.2018 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.07.2018 13:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.07.2018 10:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
24.07.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
23.07.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
18.07.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.07.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
11.07.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski