Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60, tel. 58 621 40 34, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną:

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W GDYNI UL. JOWISZA 60


Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2019 r. o godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2019r. o godz. 12.30.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej oraz wariantowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 60%, termin wykonania zamówienia- 20%, okres udzielonej gwarancji- 20%
Uprawniony do kontaktu z oferentami –Katarzyna Freiberg, tel. 507 203 102
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 567890-N-2019 z dnia 2019-07-03
Całość ogłoszenia w załączniku.
Data zamieszczenia 03.07.2019r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Zajdziński
Wprowadził informację: Brygida Remisiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Brygida Remisiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.07.2019
Data udostępnienia informacji: 03.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 12:54 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
25.07.2019 14:37 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
16.07.2019 15:47 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
04.07.2019 09:09 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
03.07.2019 12:28 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
03.07.2019 12:22 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
03.07.2019 12:04 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz
03.07.2019 11:59 Dodanie informacji Brygida Remisiewicz