Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019