Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach TBS "Czynszówka" Sp. z o.o. w Gdyni

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty na
„Wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni”
 
Oferty należy złożyć do dnia 02.09.2019 r. godz. 11:00 
Miejsce składania ofert: Gdynia, ul. 10 Lutego 33 – VI piętro pokój nr 2
Teść zapytania poniżej:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Kołakowska
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2019
Data udostępnienia informacji: 23.08.2019