Zapytanie Remont murku oporowego wjazdu do garażu Radosna 6-8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe murków z bocznymi schodami zewnętrznymi wjazdu do garażu oraz stalowym daszkiem nad bramą garażową budynku położonego w Gdyni przy ul. Radosnej 6-8

Oferty należy składać do dnia 16 września 2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego Gdynia, ul. 10 Lutego 33 – VI piętro (pok. nr 2)
Treść zapytani i załączniki poniżej:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Kołakowska
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 04.09.2019
Data udostępnienia informacji: 04.09.2019