Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i elektrycznego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni.


Zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego i elektrycznego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni.


Termin składania ofert: 13.09.2019 r. godz. 10.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Edyta Ott
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019