Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej w Konsulacie Kultury

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017.1579 z późn. zm.) pn. Dostawa, montaż (w tym wykonanie instalacji) i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pt.: "Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury".

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Grabowska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2018
Data udostępnienia informacji: 20.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2018 13:58 Aktualizacja treści Agnieszka Grabowska
08.03.2018 12:40 Korekta Agnieszka Grabowska
20.02.2018 17:36 Korekta Agnieszka Grabowska
20.02.2018 17:34 Korekta Agnieszka Grabowska
20.02.2018 17:33 Korekta Agnieszka Grabowska
20.02.2018 17:32 Korekta Agnieszka Grabowska
20.02.2018 17:29 Dodanie informacji Agnieszka Grabowska