Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej na potrzeby Centrum Kultury w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017.1579 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Grabowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2018
Data udostępnienia informacji: 13.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2018 17:57 dodanie załącznika Agnieszka Grabowska
13.04.2018 10:28 Korekta Agnieszka Grabowska
13.04.2018 09:58 Dodanie informacji Agnieszka Grabowska