Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy
ul. Dickmana w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2019
Data udostępnienia informacji: 25.06.2019