Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni


Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 14.05.2019