Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez ZBiLK w Gdyni.

Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.


Załączniki:

1.   Ogłoszenie o zamówieniu
2.   SIWZ
3.   Formularz oferty
4.   Oświadczenie o spełnianiu warunków
5.   Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
6.   Oświadczenie o GK
7.   Wykaz robót budowlanych
8.   Wzór umowy
9.   Specyfikacja Techniczna
10. Przedmiar robót

11. Informacja z otwarcia ofert (dodano: 30.05.2018 r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Marzena Śliwa
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Śliwa
Data wytworzenia informacji: 22.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2018 12:17 Aktualizacja treści Marzena Śliwa
30.05.2018 11:06 Dodanie informacji Marzena Śliwa
15.05.2018 13:20 Aktualizacja treści Marzena Śliwa