Zawiadomienie o anulowaniu odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla ZSO nr 8 w Gdyni

Gdynia, dnia 26.08.2019r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU ODRZUCENIA OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A, część 1.
 
Zamawiający zawiadamia o anulowaniu czynności odrzucenia oferty złożonej w ramach części nr 1
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy Delkom 2000 Sp. z o. o., ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo, złożoną w ramach części postępowania nr 1.
W uzasadnieniu faktycznym Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zaoferował w ofercie laptop model HP ProBook 450 G5, którego parametry nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
W wyniku omyłki, nazwa zaproponowanego laptopa odczytana została jako model HP ProBook 450 G5, podczas gdy, w rzeczywistości Wykonawca zaoferował laptop model HP ProBook 450 G6.
 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność odrzucenia oferty firmy Delkom 2000 Sp. z o. o., ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo.
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż oferta złożona przez firmę Delkom 2000 Sp. z o. o.,
ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo, nie stanowi najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
W związku z powyższym czynność wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje w mocy prawnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 27.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2019 13:40 Dodanie informacji Bożena Wodzak