Roboty budowlano-remontowe zewnętrznych schodów budynku przy ul. II MPS 13

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlano-remontowe zewnętrznych schodów i podestów do klatek schodowych kl. A, B, C, D, E budynku przy ul. II MPS 13 Gdynia dzielnica Witomino
Oferty należy składać do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Gdynia 10 Lutego 33 – VI piętro (pok. Nr 2)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Kołakowska
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019