Informacja z otwarcia ofert na izolację ścian fundamentowych

Gdynia, dnia  30.10.2017r.
 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
ul. Morska 79
81-222 Gdynia
 
                                                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na robotę budowlaną – etap II -Izolacja ścian fundamentowych.

Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.10.2017.
do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z art. 86 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia informację: kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówiena to 337.241,63 zł brutto.

Oferta złożona - „AM-FOR Arkadiusz Fortuna, al. Kazimierza Wielkiego 5 , 87-800 Włocławek
Cena oferty brutto: 759.363.05 zł 
Termin wykonania: 22.12.2017r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Warunki płatności: zgodny z SIWZ


                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                                     Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 30.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2017 13:02 Aktualizacja treści Monika Luks
31.10.2017 11:08 zatwierdzenie publikacji Dorota Nelke
31.10.2017 11:00 Dodanie informacji Monika Luks