Ogłoszenie na remont rewaloryzacji elewacji hali sportowej budynku głównego Zespołu Szkół Mechanicznych etap I

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni
ul. Morska 79  tel. 58 621-68-91, fax 58 621-82-32; http://www.zsm.gdynia.pl/

 

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu  remontu (REWALORYZACJA) Elewacji budynku głównego- hali sportowej  Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79
w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie      Zamówień       Publicznych w dniu 27 lipca 2016 r.;   162619- 2016

 

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych

4.Dokumentacja techniczna

5.Projekt Budowlany

6.Rysunki

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 27.07.2016
Data udostępnienia informacji: 27.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2016 08:08 Aktualizacja treści Monika Luks
29.08.2016 08:06 Aktualizacja treści Monika Luks
29.08.2016 08:05 Aktualizacja treści Monika Luks
29.08.2016 08:05 Aktualizacja treści Monika Luks
27.07.2016 14:30 Dodanie informacji Monika Luks
27.07.2016 13:17 Dodanie informacji Monika Luks