Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych w budynku szkoły-Etap I

Dyrektor Zespołu Szkól Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną polegającą na modernizacji instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2016 r.;

nr 80437 - 2016

 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

3. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej

4.Przedmiar robót

5.Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót

6. Rysunki

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 10.06.2016
Data udostępnienia informacji: 10.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2016 08:08 Korekta Monika Luks
29.08.2016 08:04 Aktualizacja treści Monika Luks
10.06.2016 14:26 Aktualizacja treści Monika Luks
10.06.2016 14:19 Aktualizacja treści Monika Luks
10.06.2016 14:13 Dodanie informacji Monika Luks